PIKSEL

Una eina per al futur de Catalunya

El centre de recerca CIMNE i la Generalitat de Catalunya col·laboren en el desenvolupament de PIKSEL, una nova eina de diagnosi i predicció per augmentar la resiliència del territori català.

El projecte PIKSEL va arrencar el gener de 2021 com a col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), entre altres entitats.

El projecte desenvolupa una eina de gestió i predicció basada en models computacionals per estudiar fenòmens ambientals, demogràfics, econòmics i socials que afecten el territori català i que generen diferents reptes en àmbits temàtics com ara: la qualitat de l’aire, la biodiversitat, els espais urbanitzats, l’evolució del litoral i fenòmens disruptius com ara sismes i inundacions.

Imatge de Gerd Altmann en Pixabay

Crisis complexes desencadenades per múltiples factors

Ens trobem davant de diverses crisis, ambientals i territorials, que poden tenir conseqüències variables en funció del temps de reacció i les decisions preses per les administracions davant de la catàstrofe.

Més enllà de les situacions d’emergència, les administracions també han d’actuar en el dia a dia per afrontar fenòmens graduals que, amb el temps, poden donar lloc a altres crisis.

 • El temporal Glòria i la borrasca Filomena – Factors atmosfèrics i ambientals

 • Erupció volcànica de la Palma – Factor ambiental

 • Pandèmia de la Covid-19 – Factor social i econòmic

 • La pujada del preu de la llum a Europa – Factor econòmic i social

Per dissenyar una bona actuació o política pública, cal aprofundir en el coneixement de l’entorn, ser capaços de detectar-ne les tendències i predir escenaris de futur amb accions.

Com a resposta a la necessitat de fer front a aquests fenòmens neix el projecte PIKSELPlataforma Integradora del Coneixement per a la gestió Sostenible del Territori i els Ecosistemes”, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per proporcionar models de diagnòstic i pronòstic d’aquests fenòmens.

Eina que aprèn de les dades històriques, monitoritza l’estat actual i genera diagnòstic i pronòstic

Per estudiar els diferents fenòmens que tracta el projecte, l’eina de gestió i predicció de PIKSEL treballa sobre un territori concret, Catalunya, i integra diversos models computacionals.

Fase diagnòstica

 • Què passa? – Quina és la situació actual?

 • Perquè passa? – Quins factors de canvi (drivers) han estat actuant i actuen per donar lloc a la situació que observem?

  • Com actuen?
  • Com interaccionen?
  • Quines tendències generen?

Fase pronòstica

 • Què passaria si? Quina seria la resposta esperable si modifiquéssim les condicions que operen en l’actualitat?

 • Què passarà? – Quins serà l’escenari en el futur immediat o remot si les dinàmiques actuals continuen sense cap canvi, o evolucionen d’acord amb el que indiquen projeccions molt fiables?

Fase decisòria

 • Què es pot fer? – Quines opcions hi ha a l'abast de les administracions?

 • Què farem? – Presa de decisions de polítiques públiques i disseny d’actuacions segons els costos econòmics, socials i ambientals de les diferents opcions explorades

 • Com co-codecidim amb la ciutadania i com ho comuniquem? – Mecanismes de cogovernança amb agents socials i persones individuals

Imatge de Gerd Altmann en Pixabay

Participa

PIKSEL és un projecte multidisciplinar on ciutadania, administracions, comunitat científica i empreses s’uneixen per construir un futur a Catalunya.

CONTACTE