Repte 0 – Fenòmens disruptius

Repte 0 – Fenòmens disruptius2022-05-23T07:43:47+00:00

Fenòmens disruptius

Aquest repte té per objectiu avaluar les pèrdues probables davant riscos provocats per sismes o inundacions, els quals tenen un impacte elevat  en les estructures humanes. Es troba enfocat principalment a la unitat de paisatge del pla de Barcelona i a determinades àrees del litoral. L’objectiu últim és avaluar i buscar mecanismes per potenciar  la resiliència del territori davant de desastres naturals concrets.

Per tant, es tracta de trobar i desenvolupar instruments, metodologies i models que permetin millorar la capacitat predictiva de la gestió i planificació del territori envers aquests successos.

Per tal de ser més precisos aquest repte es divideix en dos subreptes:

  • Repte 0.1 – Avaluació probabilística del risc sísmic

  • Repte 0.2 – Avaluació probabilística per episodis del risc d’inundació

Repte 0.1
Repte 0.2

Últimes notícies

Participa

PIKSEL és un projecte multidisciplinar on ciutadania, administracions, comunitat científica i empreses s’uneixen per construir un futur a Catalunya.

Contacte